#StudioRzeczJasna: Edukacja. Czy wyjdziemy z tego silniejsi?

Podobno chińskie słowo „kryzys” składa się z dwóch znaków: pierwszy oznacza „niebezpieczeństwo”, a drugi „szansę”. Tak, kryzysy zagrażają naszym nawykom i pewności, ale jednocześnie zmuszają nas do ruchu i budzą nasze siły.Bo oto nagle, w środku kryzysu, jeśli chodzi o szkołę musimy o wiele ważnych spraw zadbać sami. I nagle, to nie realizacja wszystkich punktów podstawy programowej, ale bycie razem okazuje się dla wielu nauczycieli i uczniów najważniejsze!W #StudioRzeczJasna o tym, że to co się dzieje to także szansa dla nauczycieli, uczniów i rodziców z Dorotą Fiett, dyrektorką Bednarskiej Szkoły Realnej rozmawia Kinga Wiśniewska.

#PROO 3: Materiały Telewizji RzeczJasna powstają dzięki finansowaniu z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.