Jak przyjąć uchodźczynie i uchodźców? Spotkanie z niemieckim politologiem i wolontariuszem Holgerem.

Jak przyjąć uchodźczynie i uchodźców?
– szanse, obawy, doświadczenia w obszarze integracji społecznej osób szukających azylu.
Spotkanie z niemieckim politologiem i wolontariuszem programu integracyjnego Holgerem Stoltenberg-Lerche poprowadziła prezeska Fundacji Sztuka Wolności Olga Żmijewska w ramach Salonu Obywatelskiego w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ostródzie.