fbpx

RzeczJasna TV

Internetowa Telewizja Społeczna

Projekt Drogowskazy cz 1: Substancje psychoaktywne. Marihuana – fakty i mity
Edukacja Video

Projekt Drogowskazy cz 1: Substancje psychoaktywne. Marihuana – fakty i mity

Dla wielu młodych osób marihuana jest środkiem psychoaktywnym pierwszego kontaktu. Łatwo dostępnym i stosunkowo tanim. Dodatkowo w świadomości i kulturze masowej funkcjonuje jako
środek „rekreacyjny” – niegroźny i nieuzależniający. Zamieszanie w postrzeganiu marihuany jako środka psychoaktywnego wprowadza również jej wykorzystywanie w celach medycznych.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród młodych ludzi, z którymi pracuje licencjonowany terapeuta uzależnień, psycholog Marcin Milkowski występujący na nagraniu oraz jego odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje ćwiczeń, które mogą być dowolnie wykorzystywane w zależności od potrzeb, możliwości i predyspozycji zarówno nauczyciela jak i grupy.

Oddajemy w Wasze ręce materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień. DROGOWSKAZY to autorski projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, który powstał we współpracy z profesjonalnymi terapeutami uzależnień i psychologami – Marcinem Milkowskim i Martą Kuzyk.
Projekt dotyczy przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenia młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej w kompetencje, które pomogą zabezpieczyć ich przyszłość przed szkodliwymi skutkami zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowaniami ryzykownymi sprzyjającymi takim uzależnieniom.
Wszystkie filmy i scenariusze zajęć: www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/