OSP w Ostródzie istnieje od 1880! SPACER Z HISTORIĄ. PIONIERZY ZIEM ODZYSKANYCH #6

Do kogo dzwonimy po pomoc gdy zaleje nam piwnicę, zwali się drzewo na samochód albo kociak utknie na drzewie? Do strażaków. To strażacy pomagają i ratują każde życie. To strażacy cieszą się chyba największym zaufaniem społecznym.
Zapraszamy na opowieść o ostródzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej. O początkach OSP, sprzęcie jakim dysponowała kiedyś i dziś opowiada Przemek Wierciński, strażak ochotnik.

Na wielokulturowy krajobraz Warmii i Mazur, składa się wiele skomplikowanych ludzkich historii, które dziś są już wspólnym dziedzictwem nas wszystkich. Nasz region, jeszcze do niedawna zwany „Ziemiami Odzyskanymi”, stanowi dziś integralną część Polski. Ale ludzie przybyli tu ponad 70 lat temu (i ci, którzy tu zostali), włożyli ogromny wysiłek i wykazali się niezwykłą determinacją. Zbudowali najnowszą historię tych terenów. Stworzyli społeczność.
🟨Pionierzy🟨 #PionierzyZiemOdzyskanych #DługaDrogaDoPolski #RzeczJasna #HistoriaWarmii #HistoriaMazur #wspomnienia #początkiOSP
Czekajcie na kolejne odcinki! Odwiedź nas też na FB https://www.facebook.com/simrzeczjasna

———

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.