Koniec wojny oczami małej dziewczynki. DŁUGA DROGA DO POLSKI. PIONIERZY „ZIEM ODZYSKANYCH” #2

Nie zrozumiemy historii naszego regionu i historii osiedleńców, bez opowieści o wydarzeniach 1945 roku. Wspomnieniami sprzed 76 lat dzieli się z nami Pani Hildegarda.
Jak wielka historia i koniec wojny wyglądały w oczach małej dziewczynki?

Nasz region, jeszcze do niedawna zwany „Ziemiami Odzyskanymi”, stanowi dziś integralną część Polski. Ale ludzie przybyli tu ponad 70 lat temu (i ci, którzy tu zostali), włożyli ogromny wysiłek i wykazali się niezwykłą determinacją. Zbudowali najnowszą historię tych terenów. Stworzyli społeczność.
🟨Pionierzy🟨 #PionierzyZiemOdzyskanych #DługaDrogaDoPolski #RzeczJasna #HistoriaWarmii #HistoriaMazur #wspomnienia

Na wielokulturowy krajobraz Warmii i Mazur, składa się wiele skomplikowanych ludzkich historii, które dziś są już wspólnym dziedzictwem nas wszystkich.
Czekajcie na kolejne odcinki!
Odwiedź nas też na FB https://www.facebook.com/simrzeczjasna
———
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
Niepodległa