RAPORT DZIENNY #koronawirus 26/04/2020 woj. warm.-maz.

⚠26/04/2020 NIEDZIELA godz. 19:00⚠
Dzienny raport zachorowań na ☣#koronawirus w województwie warmińsko-mazurskim ⬇⬇⬇
▶️ 0 nowych zakażeń.
▶️ Mamy kolejne 4 wyzdrowienia: starsza kobieta – powiat kętrzyński, młoda kobieta – powiat iławski, dwie kobiety w średnim wieku – powiat działdowski. Wszystkie panie przebywały w szpitalu w Ostródzie. Ponadto, powtórne wymazy w DPS Uzdowo wszystkie ujemne.

#PROO 3: Materiały Telewizji RzeczJasna powstają dzięki finansowaniu z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030