Jak poradzi sobie Ostróda ze zmianami w oświacie?

Zapraszamy obejrzenia zapisu w debaty, poświęconej planowanym zmianom w systemie oświaty, która odbyła się w 24 listopada na Dworcu RzeczJasna w Ostródzie.
Przygotowana przez Minister Edukacji Panią Annę Zalewską i przyjęta przez Sejm, reforma oświaty wzbudza wiele pytań i obaw wśród wielu środowisk, także wśród rodziców dzieci obecnie uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów w Ostródzie. W miejsce obecnie istniejących szkół mają być wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017/2018.

W ramach planowanej debaty chcieliśmy przybliżyć mieszkańcom Ostródy, szczególnie rodzicom, jakie skutki w praktyce reforma oświaty wywoła w naszym mieście i jaki będzie jej wpływ na edukację ich dzieci. Niestety spośród zaproszonych gości, mimo wcześniejszego potwierdzeni, nie pojawili się przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Ostródzie, uznając w przesłanym nam piśmie, że „zbyt wczesne jest podawanie opinii publicznej szczegółowych ustaleń związanych że funkcjonowaniem placówek oświatowych w naszym mieście”. 
Mimo wcześniejszego zaproszenia, nie pojawili się także nasi ostródzcy parlamentarzyści, ani przedstawiciele starostwa.
Serdecznie za to dziękujemy za udział przedstawicielom Regionalnej Sekcji Oświaty i wychowania NSZZ „Solidarność” Okręgu Warmińsko -Mazurskiego Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Dziękujemy tez przybyłym i uczestniczącym w dyskusji nauczycielom i rodzicom.

Debatę organizujemy w ramach projektu „Telewizja społeczna – kanał komunikacji z mieszkańcami i platforma debaty publicznej na poziomie lokalnym” dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *