SONDA. GIMNAZJUM CZY PODSTAWÓWKA??

Zgodnie z planowanymi zmianami w oświacie, w miejsce obecnie istniejących szkół mają być wprowadzone: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane. Zmiany miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017/2018.
Co w praktyce zmiany te oznaczają dla ostródzkich szkół i naszych dzieci? I co sądzą o tym mieszkańcy Ostródy.