STACJA Z SERCEM

Zakład Aktywności Zawodowej w Ostródzie został utworzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie 16 grudnia 2014 roku.
Materiał powstał podczas warsztatów filmowych finansowanych ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.