Projekt Drogowskazy cz 5: Depresja wśród nastolatków. Czy dotyczy również twojego dziecka?

Depresja jest powszechną chorobą. Pierwszy jej epizod zaczyna się najczęściej w okresie dojrzewania. Najnowsze badania wskazują, że stany depresyjne u dzieci stają się zjawiskiem coraz powszechniejszym i coraz bardziej niepokojącym. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie
odnotowuje się nasilenie zaburzeń nastroju w czasie pandemii. To oznacza, że w przeciętnej trzydziestoosobowej klasie dwie – trzy osoby mogą chorować na depresję.
Mimo że depresja jest chorobą powszechną, często nie jest rozpoznawana w okresie dorastania, a z powodu wielu rozpowszechnionych mitów na temat depresji wśród dzieci
młodzieży bywa, że rodzice unikają kontaktu ze specjalistami.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród rodziców młodych ludzi, z którymi pracuje psychoterapeutka Mata Kuzyk występująca na nagraniu oraz jej odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje zajęć i ćwiczeń, które mogą być pomocne w rozmowie z dziećmi i młodzieżą o depresji.

Oddajemy w Wasze ręce materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień. DROGOWSKAZY to autorski projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, który powstał we współpracy z profesjonalnymi terapeutami uzależnień i psychologami – Marcinem Milkowskim i Martą Kuzyk.
Projekt dotyczy przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenia młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej w kompetencje, które pomogą zabezpieczyć ich przyszłość przed szkodliwymi skutkami zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowaniami ryzykownymi sprzyjającymi takim uzależnieniom. Wszystkie filmy i scenariusze zajęć: www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/