PIONIERZY ZIEM ODZYSKANYCH; Harcerstwo łączy pokolenia ; odc. 28

To już ostatni film w cyklu opowieści o czasach pionierskich na naszych ziemiach. Ale ta historia trwa. Tak jak w harcerskich drużynach, przekazywana jest wiedza i tradycje. Starsi przekazują ją młodszym, ci kolejnym i kolejnym…

Na wielokulturowy krajobraz Warmii i Mazur, składa się wiele skomplikowanych ludzkich historii,
które dziś są już wspólnym dziedzictwem nas wszystkich. Nasz region, jeszcze do niedawna zwany
„Ziemiami Odzyskanymi”, stanowi dziś integralną część Polski. Ale ludzie przybyli tu ponad 70 lat temu
(i ci, którzy tu zostali), włożyli ogromny wysiłek i wykazali się niezwykłą determinacją.
Zbudowali najnowszą historię tych terenów. Stworzyli społeczność.
🟨Pionierzy🟨
—————————————————————————————————–
Odwiedź nas też na FB https://www.facebook.com/simrzeczjasna