OSTRÓDA PAMIĘTA O GIZEWIUSZU

Dni Gustawa Gizewiusza wpisały się już na stałe w kalendarz ostródzkich imprez. W tym roku nie zabrakło ciekawych wykładów, koncertu „CITHARA SANCTORUM” oraz uroczystości w Szkole Podstawowej nr 2, która nosi dumne imię Gustawa Gizewiusza.
Uwaga! Telewizja RzeczJasna może zawitać także do Twojej Organizacji. Robicie coś ciekawego, chcecie się swoimi działaniami pochwalić innym?
Piszcie do nas na adres [email protected]
Telewizja RzeczJasna to pierwsza tego typu telewizja społeczna w naszym regionie. Funkcjonujemy dzięki wsparciu projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.