OPOWIEDZ MI O PRL: Klimat tamtych czasów

Nasz człowiek, Sebastian Radzimiński, przy pomocy Dawida Szczygielskiego, wspólnie ze swoją nauczycielką, p. Kingą Tańską film dotyczący aspektu edukacyjnego w czasie PRL.
Film został zgłoszony na konkurs organizowany przez olsztyńską delegaturę IPN, gdzie zajął pierwsze miejsce.
Prezentujemy Państwu ten film.