OGÓLNOPOLSKI ZJAZD MŁODZIEŻY EWANGELICKIEJ 2016

W dniach 23-25 września 2016 roku w Ostródzie odbył się Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej. Przewodnim tematem była odpowiedzialność.

Uwaga! Telewizja RzeczJasna może zawitać także do Twojej Organizacji. Robicie coś ciekawego, chcecie się swoimi działaniami pochwalić innym?
Piszcie do nas na adres [email protected]

Telewizja RzeczJasna to pierwsza tego typu telewizja społeczna w naszym regionie. Funkcjonujemy dzięki wsparciu projektu Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.