Listonosz musiał jechać 30km na rowerze. SPACER Z HISTORIĄ. POCZTA. PIONIERZY „ZIEM ODZYSKANYCH” #5

Wyobraź sobie krajobraz miasteczka na tzw. „ziemiach odzyskanych” tuż po wielkiej wojnie. Niewielu mieszkańców, za to wiele pustych, zniszczonych budynków. Ale ludzie napływają.
Potrzebna jest komunikacja z innymi częściami kraju, trzeba szukać rozproszonych rodzin, nawiązywać łączność ze stolicą, jakoś administrować obszarem. Jako jedna z pierwszych potrzebnych i pomocnych instytucji pojawia się na naszych terenach Poczta i jej wysłannik – listonosz na rowerze. Listonosz przynoszący wiadomości z odbudowującego się świata do najmniejszej wsi.
„Ludzie listy piszą…”

Na wielokulturowy krajobraz Warmii i Mazur, składa się wiele skomplikowanych ludzkich historii, które dziś są już wspólnym dziedzictwem nas wszystkich. Nasz region, jeszcze do niedawna zwany „Ziemiami Odzyskanymi”, stanowi dziś integralną część Polski. Ale ludzie przybyli tu ponad 70 lat temu (i ci, którzy tu zostali), włożyli ogromny wysiłek i wykazali się niezwykłą determinacją. Zbudowali najnowszą historię tych terenów. Stworzyli społeczność.
🟨Pionierzy🟨 #PionierzyZiemOdzyskanych #DługaDrogaDoPolski #RzeczJasna #HistoriaWarmii #HistoriaMazur #wspomnienia #spacerzhistorią
Czekajcie na kolejne odcinki! Odwiedź nas też na FB https://www.facebook.com/simrzeczjasna

———

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.