Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z dnia 9 lipca 2020.

Porządek obrad:
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Ostródzie na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2020 r. realizując tematy:
1. Wyjaśnienie sytuacji w Centrum Kultury w związku ze zmianami kadrowymi w trakcie sezonu kulturalnego i turystycznego.
2. Wyjaśnienia dyrektor Centrum Kultury pani Ewy Wiśniewskiej w związku z informacjami dotyczącymi Autorskiego Programu Działania i Rozwoju Centrum Kultury w Ostródzie złożonego w ramach konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie.
3. Brak informacji turystycznej miasta w trakcie sezonu turystycznego.
4. Przedstawiciel Miasta Ostróda w zarządzie Zachodniomazurskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

#PROO 3: Materiały Telewizji RzeczJasna powstają dzięki finansowaniu z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.