DŁUGA DROGA DO POLSKI. Pionierzy 'Ziem Odzyskanych’ #1

Opowiadamy o latach 40-tych i 50-tych. Bo jest o czym opowiadać!
Nasz region, jeszcze do niedawna zwany „Ziemiami Odzyskanymi”, stanowi dziś integralną część Polski. Ale ludzie przybyli tu 76 lat temu i ci, którzy tu zostali, włożyli ogromny wysiłek i wykazali się niezwykłą determinacją budując najnowszą historię tych terenów.
Pionierzy.
Odgruzowywali zniszczone przez Sowietów miasta, przywracali komunikację, tworzyli szpitale, szkoły czy domy kultury. Chęć odbudowy i powrotu do normalności łączyła przybyszów i autochtonów.I tak z pojedynczych opowieści powstaje mozaikowy obraz tamtych trudnych czasów. Obraz naszego regionu. Warmii i Mazur. Posłuchajcie wspomnień Pana Jerzego Nawrockiego, wieloletniego nauczyciela i dyrektora Szkoły Podstawowej w Kątnie k.Ostródy. I spróbujcie sobie wyobrazić tamte czasy.
Odwiedź nas też na FB https://www.facebook.com/simrzeczjasna

———
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.