ZIMA

A tak było tydzień temu… cudownie świeciło słońce i szczypał kilknunastostopniowy mróz. Polataliśmy po lesie i zrobiliśmy kilka historycznych ujęć na Międzylesiu i okolicach. Kto wie kiedy znów będzie taka piękna zima?
@Gmina Ostróda