TRZYMAJ STRONĘ PRZYRODY ODC. ZWIERZĘTA DOMOWE

W Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie realizowaliśmy zajęcia ekologiczne pt. „TRZYMAJ STRONĘ PRZYRODY”. Dzieci dowiedziały się jak opiekować się zwierzętami domowy na przykładzie świnki morskiej.