TRZYMAJ STRONĘ PRZYRODY ODC. JAJKA

W Szkole Podstawowej nr 3 w Ostródzie realizowaliśmy zajęcia ekologiczne pt. „TRZYMAJ STRONĘ PRZYRODY”. Dzieci uczyły się jak rozpoznać ekologiczne jajko 🙂

Zajęcia realizujemy dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Ostróda, w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska”.