Projekt Drogowskazy cz. 2: Substancje psychoaktywne. C2H5OH Alkohol.

Z raportu CBOS „Młodzież 2018” wynika, że w miesiącu poprzedzającym badanie choć raz upiło się aż 44 proc. polskich nastolatków. Odsetek badanych, którym zdarzyło się upić co najmniej trzy razy, wyniósł 13 proc. Polska młodzież najczęściej sięga po piwo (74 proc.) i nie stroni od wódki (62 proc.). Najmniej popularne jest wino – sięga po nie 43 proc. młodzieży.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród młodych ludzi, z którymi pracuje licencjonowany terapeuta uzależnień, psycholog Marcin Milkowski występujący na nagraniu oraz jego odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje ćwiczeń, które mogą być dowolnie wykorzystywane w zależności od potrzeb, możliwości i predyspozycji zarówno nauczyciela jak i grupy.

Oddajemy w Wasze ręce materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień. DROGOWSKAZY to autorski projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, który powstał we współpracy z profesjonalnymi terapeutami uzależnień i psychologami – Marcinem Milkowskim i Martą Kuzyk.
Projekt dotyczy przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenia młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej w kompetencje, które pomogą zabezpieczyć ich przyszłość przed szkodliwymi skutkami zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowaniami ryzykownymi sprzyjającymi takim uzależnieniom. Wszystkie filmy i scenariusze zajęć: www.telewizjarzeczjasna.pl/drogowskazy/