fbpx

RzeczJasna TV

Internetowa Telewizja Społeczna

LABORATORIUM HISTORII

Ludzie

Kultura

Dla oka i ucha Kultura Ostróda

Powiatowy Dzień Działacza Kultury w Ostródzie 2024

29 maja w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie obchodziliśmy Powiatowy Dzień Działacza Kultury! Tegoroczną laureatką nagrody za działalność kulturalną została Maria Krystyna Andrzejewska. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Podczas obchodów mieliśmy również okazję obejrzeć wyjątkową sztukę Teatru Stolikowego, działającego…

KAWA(Ł) DIALOGU

Sondy

OGLĄDAJ WSZYSTKO

ALL w Jarocinie – szkoły niepubliczne

Dlaczego w Jarocinie?
Ta 45-cio tysięczna gmina miejsko-wiejska to fenomen zlecania do realizacji wszystkich możliwych zadań własnych gminy stowarzyszeniom. Gmina sukcesywnie wycofuje się ze wszystkich działań, które lepiej i efektywniej wykonują organizacje pozarządowe.
Częściowe bądź zupełne przekazanie zadań gminy do realizacji stowarzyszeniom zaowocowało w Jarocinie niezwykłym rozkwitem przejętych przez trzeci sektor dziedzin. W gminie działa ok. 10 niepublicznych przedszkoli, połowa szkół podstawowych to szkoły niepubliczne, działają tu niepubliczne gimnazja. Trzeci sektor zbudował sieć świetlic środowiskowych, wzbogacił i urozmaicił życie kulturalne i sportowe gminy. W ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła trzykrotnie liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych, podwoiła się liczba młodych ludzi uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Widzieliśmy niewielką wiejską szkołę podstawową prowadzona przez stowarzyszenie, przy której działa planetarium, widzieliśmy wyremontowane, świetnie wyposażone i co ważniejsze zarabiające na swoje utrzymanie miejskie kino prowadzone przez Stowarzyszenie Jarocin XXI. Podziwialiśmy teren, którym gospodaruje Stowarzyszenie Tęcza w Radlinie i gościliśmy na próbie wyjątkowego zespołu Dzieci Jarocina. Zwiedzaliśmy powstające właśnie wyjątkowe muzeum Spichlerz Polskiego Rocka.
Z obecnym Starostą a byłym dyrektorem Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w Jarocinie, Panem Mikołajem Szymczakiem rozmawialiśmy o jarocińskich doświadczeniach przekształcania szkół w placówki prowadzone przez stowarzyszenia. Odwiedziliśmy też pierwszą taką przekształconą szkołę i rozmawialiśmy o minusach i plusach tego przekształcenia. Z Robertem Kazimierczakiem (wiceburmistrzem Jarocina w poprzednich dwóch kadencjach) i Bożeną Kubacką Dyrektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych UM w Jarocinie i wieloletnią Pełnomocniczka ds. współpracy z organizacjami rozmawialiśmy o jarocińskim sposobie na rozwój III sektora, o projektach kulturalnych, o oddawaniu pola do działania organizacjom.

Chcieliśmy podpatrzeć jak Jarocin nauczył się wykorzystywania potencjałów drzemiących w lokalnych liderach.

Dzięki tej wizycie zobaczyliśmy, że samorząd może wybierać własny sposób świadczenia usług publicznych, chętnie podejmować współpracę i angażować innych partnerów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, koncentrować się na ich potrzebach i być przy tym gospodarny.
Zachęcamy do obejrzenia naszych krótkich relacji filmowych z Jarocina, może nie w pełni profesjonalnych, ale pokazujących inspirujących ludzi i ciekawe miejsca w tej porównywalnej do Ostródy miejscowości.

ALL w Jarocinie. Wystawa WAGON 1939

Wizyta studyjna uczestników Akademii Lokalnego Lidera w Jarocinie.
Dlaczego w Jarocinie?
To miasto to fenomen zlecania do realizacji wszystkich możliwych zadań własnych gminy stowarzyszeniom. Gmina sukcesywnie wycofuje się ze wszystkich działań, które lepiej i efektywniej wykonują organizacje pozarządowe.
Częściowe bądź zupełne przekazanie zadań gminy do realizacji stowarzyszeniom zaowocowało w Jarocinie niezwykłym rozkwitem przejętych przez trzeci sektor dziedzin. W gminie działa ok. 10 niepublicznych przedszkoli, połowa szkół podstawowych to szkoły niepubliczne, działają tu niepubliczne gimnazja. Trzeci sektor zbudował sieć świetlic środowiskowych, wzbogacił i urozmaicił życie kulturalne i sportowe gminy. W ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła trzykrotnie liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych, podwoiła się liczba młodych ludzi uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Chcieliśmy podpatrzeć jak Jarocin nauczył się wykorzystywania potencjałów drzemiących w lokalnych liderach.

ALL w Jarocinie. Próba zespołu „Dzieci Jarocina”

Wizyta studyjna uczestników Akademii Lokalnego Lidera w Jarocinie.
Dlaczego w Jarocinie?
To miasto to fenomen zlecania do realizacji wszystkich możliwych zadań własnych gminy stowarzyszeniom. Gmina sukcesywnie wycofuje się ze wszystkich działań, które lepiej i efektywniej wykonują organizacje pozarządowe.
Częściowe bądź zupełne przekazanie zadań gminy do realizacji stowarzyszeniom zaowocowało w Jarocinie niezwykłym rozkwitem przejętych przez trzeci sektor dziedzin. W gminie działa ok. 10 niepublicznych przedszkoli, połowa szkół podstawowych to szkoły niepubliczne, działają tu niepubliczne gimnazja. Trzeci sektor zbudował sieć świetlic środowiskowych, wzbogacił i urozmaicił życie kulturalne i sportowe gminy. W ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła trzykrotnie liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych, podwoiła się liczba młodych ludzi uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Chcieliśmy podpatrzeć jak Jarocin nauczył się wykorzystywania potencjałów drzemiących w lokalnych liderach.

ALL w Jarocinie Wspólny występ :)

Wizyta studyjna uczestników Akademii Lokalnego Lidera w Jarocinie.
Dlaczego w Jarocinie?
To miasto to fenomen zlecania do realizacji wszystkich możliwych zadań własnych gminy stowarzyszeniom. Gmina sukcesywnie wycofuje się ze wszystkich działań, które lepiej i efektywniej wykonują organizacje pozarządowe.
Częściowe bądź zupełne przekazanie zadań gminy do realizacji stowarzyszeniom zaowocowało w Jarocinie niezwykłym rozkwitem przejętych przez trzeci sektor dziedzin. W gminie działa ok. 10 niepublicznych przedszkoli, połowa szkół podstawowych to szkoły niepubliczne, działają tu niepubliczne gimnazja. Trzeci sektor zbudował sieć świetlic środowiskowych, wzbogacił i urozmaicił życie kulturalne i sportowe gminy. W ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła trzykrotnie liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych, podwoiła się liczba młodych ludzi uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Chcieliśmy podpatrzeć jak Jarocin nauczył się wykorzystywania potencjałów drzemiących w lokalnych liderach.