Spot Kampanii ZOBACZ. WYSŁUCHAJ. ZAUFAJ

Ten tekst napisali młodzi ludzie wraz z ostródzką hip-hopową grupą Klitka Records podczas warsztatów prowadzonych przez RzeczJasną.
Wspólnie stworzyliśmy utwór, który teraz zostanie wykorzystany w spocie promocyjnym kampanii ZOBACZ.WSŁUCHAJ.ZAUFAJ, który jesienią trafi do regionalnych mediów
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem braku dla młodych przestrzeni do mówienia własnym językiem o własnych sprawach i bycia wysłuchanym. Na własnym podwórku, w szkole w swoim mieście.
Mamy nadzieję, że ich głos zostanie doceniony.
Więcej na www. kampaniamlodych.pl i na simrzeczjasna.pl w zakładce Kampania.

W spocie występują uczestnicy projektu Programu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski ”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz CWOP.

Obejrzyj

Kampania ZOBACZ. WYSŁUCHAJ. ZAUFAJ

Ten tekst napisali młodzi ludzie wraz z ostródzką hip-hopową grupą Klitka Records podczas warsztatów prowadzonych przez RzeczJasną.
Wspólnie stworzyliśmy utwór, który teraz zostanie wykorzystany w spocie promocyjnym kampanii ZOBACZ.WSŁUCHAJ.ZAUFAJ, który jesienią trafi do regionalnych mediów
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem braku dla młodych przestrzeni do mówienia własnym językiem o własnych sprawach i bycia wysłuchanym. Na własnym podwórku, w szkole w swoim mieście.
Mamy nadzieję, że ich głos zostanie doceniony.
Więcej na www. kampaniamlodych.pl i na simrzeczjasna.pl w zakładce Kampania.

W spocie występują uczestnicy projektu Programu Rewitalizacji Społecznej „Przystanek BezTroski ”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie oraz CWOP.

Obejrzyj

ALL w Jarocinie spotkanie w Starostwie

Wizyta studyjna uczestników Akademii Lokalnego Lidera w Jarocinie.
Dlaczego w Jarocinie?
To miasto to fenomen zlecania do realizacji wszystkich możliwych zadań własnych gminy stowarzyszeniom. Gmina sukcesywnie wycofuje się ze wszystkich działań, które lepiej i efektywniej wykonują organizacje pozarządowe.
Częściowe bądź zupełne przekazanie zadań gminy do realizacji stowarzyszeniom zaowocowało w Jarocinie niezwykłym rozkwitem przejętych przez trzeci sektor dziedzin. W gminie działa ok. 10 niepublicznych przedszkoli, połowa szkół podstawowych to szkoły niepubliczne, działają tu niepubliczne gimnazja. Trzeci sektor zbudował sieć świetlic środowiskowych, wzbogacił i urozmaicił życie kulturalne i sportowe gminy. W ciągu ostatnich siedmiu lat wzrosła trzykrotnie liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach sportowych, podwoiła się liczba młodych ludzi uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

Chcieliśmy podpatrzeć jak Jarocin nauczył się wykorzystywania potencjałów drzemiących w lokalnych liderach.

Obejrzyj