OSTRÓDA „WITA” GOŚCI

Mieszkamy w mieście turystycznym. Cieszymy się z rozwoju naszego miasta, z inwestycji w infrastrukturę turystyczną, z tego, że nasze władze starają się promować Ostródę, jako otwarte i pozytywne miejsce dla wszystkich. Ale czy my, mieszkańcy faktycznie jesteśmy otwarci na gości?