RzeczJasna TV

Internetowa Telewizja Społeczna

DROGOWSKAZY

Oddajemy w Wasze ręce materiały szkoleniowe z zakresu profilaktyki uzależnień. DROGOWSKAZY to autorski projekt Stowarzyszenia Inicjatyw Możliwych RzeczJasna, który powstał we współpracy z profesjonalnymi terapeutami uzależnień i psychologami – Marcinem Milkowskim i Martą Kuzyk.

Projekt dotyczy przeciwdziałania uzależnieniom i wyposażenia młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej w kompetencje, które pomogą zabezpieczyć ich przyszłość przed szkodliwymi skutkami zażywania substancji psychoaktywnych oraz zachowaniami ryzykownymi sprzyjającymi takim uzależnieniom.

Badania z ostatniego ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka wskazują, że co siódme dziecko w Polsce odczuwa niezadowolenie ze swojego życia w stopniu zagrażającym jego zdrowiu psychicznemu. Zaś połowa młodych ludzi nie akceptuje samych siebie!

44%

młodzieży czuje, że często albo zawsze ma wszystkiego dość

37%

młodzieży czuje się samotna

45%

młodzieży jest przytłoczona problemami

źródło: Biuro Rzecznik Praw Dziecka

Stąd krok do sięgania po substancje poprawiające samopoczucie, stymulujące lub niosące ulgę. Te alarmujące wyniki badań wymagają  naszej szczególnej wrażliwości i podejmowania wspólnych działań. 

Projekt DROGOWSKAZY to seria 5 filmów połączonych ze scenariuszami zajęć do wykorzystania podczas lekcji (godzin wychowawczych) oraz zebrań z rodzicami.

SPECJALIŚCI

Odcinki mają formę rozmowy z psychologiem. Rozmowa polega na udzielaniu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez młodzież pytania dotyczące poszczególnych tematów filmów (FAQ z j.ang. Frequently Asked Questions).

Marcin Milkowski

Magister psychologii i mgr pedagogiki. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Psychoprofilaktyk uzależnień. Kierownik Poradni Leczenia Uzależnień w Ostródzie i psycholog szkolny Publicznej Szkoły Podstawowej w Miłomłynie. Blisko 20-letnie doświadczenie w pomocy psychologicznej i terapii uzależnień chemicznych i behawioralnych.

Marta Kuzyk

Nauczycielka, pedagożka, terapeuta pedagogiczny, Trener Umiejętności Społecznych, socjoterapeutka, oligofrenopedagog, psychoterapeuta CBT, psychotraumatolog. Współpracuje z Kliniką Uniwersytetu SWPS Warszawa, Polskim Towarzystwem Terapii Behawioralnej, Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Ostródzkim OHP i Ostródzkim Towarzystwem Amazonek.

Do filmów przygotowane zostały scenariusze zajęć, które są rozwinięciem poruszanych zagadnień. Zawierają przykłady ćwiczeń, porcję wiedzy dla nauczyciela i w sposób komplementarny uzupełniają materiał filmowy.

Serdecznie zachęcamy Państwa do korzystania z przygotowanych w ramach projektu DROGOWSKAZY materiałów. Mamy nadzieję, że treści wyjdą naprzeciw Państwa oczekiwaniom i potrzebom, a jednocześnie będą stanowić wartościowe uzupełnienie Waszej oferty edukacyjnej.

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Substancje psychoaktywne. Marihuana – fakty i mity.

Dla wielu młodych osób marihuana jest środkiem psychoaktywnym pierwszego kontaktu. Łatwo dostępnym i stosunkowo tanim. Dodatkowo w świadomości i kulturze masowej funkcjonuje jako
środek „rekreacyjny” – niegroźny i nieuzależniający. Zamieszanie w postrzeganiu marihuany jako środka psychoaktywnego wprowadza również jej wykorzystywanie w celach medycznych.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród młodych ludzi, z którymi pracuje licencjonowany terapeuta uzależnień, psycholog Marcin Milkowski występujący na nagraniu oraz jego odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje ćwiczeń, które mogą być dowolnie wykorzystywane w zależności od potrzeb, możliwości i predyspozycji zarówno nauczyciela jak i grupy.

Substancje psychoaktywne. Marihuana – fakty i mity.

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Substancje psychoaktywne. C2H5OH Alkohol.

Z raportu CBOS „Młodzież 2018” wynika, że w miesiącu poprzedzającym badanie choć raz upiło się aż 44 proc. polskich nastolatków. Odsetek badanych, którym zdarzyło się upić co najmniej trzy razy, wyniósł 13 proc. Polska młodzież najczęściej sięga po piwo (74 proc.) i nie stroni od wódki (62 proc.). Najmniej popularne jest wino – sięga po nie 43 proc. młodzieży.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród młodych ludzi, z którymi pracuje licencjonowany terapeuta uzależnień, psycholog Marcin Milkowski występujący na nagraniu oraz jego odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje ćwiczeń, które mogą być dowolnie wykorzystywane w zależności od potrzeb, możliwości i predyspozycji zarówno nauczyciela jak i grupy.

Substancje psychoaktywne. C2H5OH Alkohol.

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Uzależnienie od czynności – uzależnienie behawioralne. Komunikatory i ekran.

Internet dla wielu dzieci i nastolatków bywa sposobem na ucieczkę od bolesnych doświadczeń czy problematycznych sytuacji. Młodzi ludzie zamiast spać, spędzają czas w Internecie. Unikają kontaktów z rodziną i przyjaciółmi, by uciec w wygodny wirtualny świat online, który sobie stworzyli i ukształtowali. Internet, komunikatory, ekran mogą uzależniać podobnie jak narkotyki i alkohol. W Internecie młodzi ludzie komunikują się z przyjaciółmi za pomocą wiadomości zamiast rozwijać bezpośrednie relacje, co może wpłynąć na ich sposób odnoszenia się do rówieśników. Prowadzone w sieci życie towarzyskie upośledza pod względem emocjonalnym i utrudnia komunikowanie się w prawdziwym świecie.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród młodych ludzi, z którymi pracuje licencjonowany terapeuta uzależnień, psycholog Marcin Milkowski występujący na nagraniu oraz jego odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje ćwiczeń, które mogą być dowolnie wykorzystywane w zależności od potrzeb, możliwości i predyspozycji zarówno nauczyciela jak i grupy.

Uzależnienie od czynności – uzależnienie behawioralne. Komunikatory i ekran.

Scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Depresja wśród nastolatków. Czy dotyczy również ciebie?

Na świecie nawet 350 mln ludzi cierpi na depresję. Okres pandemii COVID 19 przyczynił się do nasilenia tego zjawiska, także wśród dzieci i młodzieży. Wyniki ostatniego ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka
są alarmujące i wymagają naszej szczególnej wrażliwości i podjęcia
wspólnych działań związanych z zapobieganiem i leczeniem depresji.

.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród młodych ludzi, z którymi pracuje psychoterapeutka Mata Kuzyk występująca na nagraniu oraz jej odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje zajęć i ćwiczeń, które mogą być pomocne w rozmowie z dziećmi i młodzieżą o depresji.

Depresja wśród nastolatków. Czy dotyczy również ciebie?

Scenariusz spotkania z rodzicami uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

Depresja wśród nastolatków. Czy dotyczy również twojego dziecka?

Depresja jest powszechną chorobą. Pierwszy jej epizod zaczyna się najczęściej w okresie dojrzewania. Najnowsze badania wskazują, że stany depresyjne u dzieci stają się zjawiskiem coraz powszechniejszym i coraz bardziej niepokojącym. Nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie
odnotowuje się nasilenie zaburzeń nastroju w czasie pandemii. To oznacza, że w przeciętnej trzydziestoosobowej klasie dwie – trzy osoby mogą chorować na depresję.
Mimo że depresja jest chorobą powszechną, często nie jest rozpoznawana w okresie dorastania, a z powodu wielu rozpowszechnionych mitów na temat depresji wśród dzieci
młodzieży bywa, że rodzice unikają kontaktu ze specjalistami.

Film jest zestawem pytań zebranych wśród rodziców młodych ludzi, z którymi pracuje psychoterapeutka Mata Kuzyk występująca na nagraniu oraz jej odpowiedzi na zadawane pytania. Scenariusz zawiera propozycje zajęć i ćwiczeń, które mogą być pomocne w rozmowie z dziećmi i młodzieżą o depresji.

Depresja wśród nastolatków. Czy dotyczy również twojego dziecka?