RzeczJasna TV

Internetowa Telewizja Społeczna

Historia Laboratorium historii Ostróda

Długa droga do Polski. Odcinek 1 – Kolejarze.

Rozmową z panem Feliksem Walichnowskim otwieramy drugą edycję cyklu filmowych opowieści o powojennym czasie w naszym regionie. Pan Feliks Walichnowski był pierwszym z pierwszych, którzy przybyli tu w 1945r. Jako młody chłopak przyjechał na te ziemie w pierwszej grupie kolejarzy.

Na wielokulturowy krajobraz Warmii i Mazur, składa się wiele skomplikowanych ludzkich historii,
które dziś są już wspólnym dziedzictwem nas wszystkich. Nasz region, jeszcze do niedawna zwany
„Ziemiami Odzyskanymi”, stanowi dziś integralną część Polski. Ale ludzie przybyli tu ponad 70 lat temu (i ci, którzy tu zostali), włożyli ogromny wysiłek i wykazali się niezwykłą determinacją.
Zbudowali najnowszą historię tych terenów. Stworzyli społeczność.
🟨Pionierzy🟨
Czekajcie na kolejne odcinki!
Odwiedź nas też na FB https://www.facebook.com/simrzeczjasna
————————–