Akademia liderów wolontariatu dla młodzieży z Gminy Ostróda: Szkoła Podstawowa w PIETRZWAŁDZIE

Posłuchajcie dzieciaków ze Szkolnych Klubów Wolontariatu (Kluby Ośmiu) z Gminy Ostróda. Tym razem wolontariusze ze Szkoły w Pietrzwałdzie rozmawiają z Ewą i Sylwią.

Zadanie wsparte przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego.