O nas

KIM jesteśmy?

RzeczJasna TV to telewizja społeczna – tworzona przez społeczników i  dla społeczników i ludzi z organizacji pozarządowych, inicjatyw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Pierwsza całkowicie społeczna i obywatelska internetowa telewizja lokalna na terenie Ostródy i powiatu ostródzkiego.

 

Telewizja dla NGOsów, aktywistów i ludzi kultury

Od dziś mamy swoje miejsce, swoje niezależne medium, które pomoże zaistnieć w szerszej świadomości społecznej. Telewizja będzie się skupiać na tematach, które choć ważne, nie zawsze przebijają się do głównego nurtu w lokalnych mediach.

To miejsce dla promocji działań także Twojej organizacji. Piszcie, informujcie nas o Waszych inicjatywach, problemach, pomysłach. Przyjedziemy z kamerą, nakręcimy o Waszych organizacjach reportaże i newsy.


Udostępnimy także innym mediom wszystkie powstałe w projekcie materiały na licencji Creative Commons z uznaniem autorstwa!


Telewizja społeczna: misja edukacja

Telewizja RzeczJasna to nie tylko producent materiałów video. Misją telewizji społecznej jest także edukacja medialna młodego pokolenia. Staramy się aby dzięki naszym działaniom młodzi potrafili  świadomie, odpowiedzialnie i krytycznie korzystać i tworzyć przekazy medialne.

W naszej telewizji część programów przygotowują młodzi dziennikarz – zobacz więcej w sekcji „MŁODZIEŻÓWKA„.

Współpracujemy także ze szkołami, które są zainteresowane realizacją zajęć z edukacji medialnej dla swojej młodzieży.

Telewizja społeczna: posłuchaj naszej historii

Wystąpienie podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych – VIII OFIP w 2017r.

 

 

 

 

 Projekt w roku 2016 i 2017 realizowaliśmy dzięki wsparciu z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz przy wsparciu naszego Partnera: OROP Ostródzkiej Rady Organizacji Pozarządowych.